Altres Activitats

Es poden llogar aquests camps de futbol municipals per altres activitats com festes d'aniversari, trobades o tornejos d'empreses, entrenaments de clubs o entitats adicionals, etc.