Lloguers de Camps de Futbol 7/11

Podeu llogar online els diferents Camps de Futbol Municipals dels que disposem. 

CAMP DE FUTBOL 7
Preu/hora 73,86 €
Horaris Vall: descompte circumstancial 2014 30%
Descompte Campus (sobre preu/hora normal) 35%
CAMP DE FUTBOL 11
Preu/hora 114,91 €
Horaris Vall: descompte circumstancial 2014 30%
Descompte Campus (sobre preu/hora normal) 35%

*Obertura fora Horari d'Instal·lació +27,34 €